Medlemsavtal

Syftet med Till Minne Av är att skapa en mötesplats där privatpersoner på ett enkelt och smidigt sätt kan skapa en egen hemsida och skriva, berätta, minnas, glädjas och dela med sig av de fantastiska människor som funnits och varit en väsentlig del av våra liv. För att skapa den platsen har vi ett antal regler som du som medlem måste följa. Reglerna är till för att skydda dig som medlem. Materialet som du som medlem har lagt in kommer inte på något sätt att spridas eller användas vidare av Till Minne Av.se. Genom att bli medlem och klicka på att acceptera knappen har du ingått ett avtal mellan dig och Till Minne Av. Det innebär att du har accepterat våra regler och hela denna text. Som sagt. Syftet med reglerna är endast till för att skydda dig som medlem. Vi ser fram mot att ha dig som medlem!

Regler

1. Material som du som medlem lägger in får ej vara diskriminerande utifrån ras, sexuell läggning, ålder, religion eller kultur. Materialet får ej heller vara hotfullt eller ha som syfte att kränka eller på annat sätt känslomässigt skada någon levande eller avliden person. Bedömning av huruvida detta skett görs av Till Minne Av och kan ej ifrågasättas. 2. Material får ej vara av känslig art för efterlevande eller den avlidnas ära. Bedömning av huruvida detta skett görs av Till Minne Av och kan ej ifrågasättas. 3. Materialet får inte innehålla pornografi, vara sexuellt anspelande eller på annat sätt vara obscent. Bedömning av huruvida detta skett görs av Till Minne Av.se och kan ej ifrågasättas. 4. Det är strängeligen förbjudet att lägga in material, filer eller program som innehåller virus eller kan skada Till Minne Avs hemsida. 5. Du skall som medlem skydda ditt lösenord för obehöriga. Om otillbörlig användning av ditt lösenord sker är du skyldig att omedelbart meddela detta till Till Minne Av.se 6. Till Minne Av tar inget ansvar för om medlemmars data eller material raderas eller försvinner på grund av tekniska fel. Vi tar ej heller ansvar för eventuella fel som kan uppstå på medlemmars datorer. 7. Till Minne Av återbetalar ej medlemsavgifter. 8. Du är som medlem personligt ansvarig för att det material du lägger upp på vår hemsida inte bryter mot någon av våra regler. Om så sker har Till Minne Av rätt att redigera eller ta bort ditt material. 9. Du som medlem är ansvarig för allt material du skriver samt allt material du lägger upp i form av bilder filmer och ljudfiler. Till Minne Av.se frånsäger sig allt lagligt ansvar för våra medlemmars material. 10. Till Minne Av kommer att manuellt granska allt material som läggs upp på hemsidan. 11. Allt material som du lägger in tillhör hemsidan Till Minne Av.se Detta är en formalitet utifrån t ex ett datorhaveri där filer skadas eller försvinner. Som medlem kan man inte kräva ersättning för till exempel försvunna bilder eller texter på hemsidan. 12. Att använda Till Minne Avs hemsida för kommersiellt bruk är förbjudet. 13. Lägsta ålder för medlemskap är 18 år. Undantag kan ges efter skriftligt medgivande. 14. Då målsättningen med Till Minne Av.se är att skapa en ljus och positiv minnesplats är det ej tillåtet att lägga ut agitatoriska texter rörande olika personers skuldfrågor i olika hänseenden. Har man det behovet finns det andra forum som är mer passande. 15. Genom att bli medlem ger du Till Minne Av tillåtelse att lagra personuppgifter om dig. Självklart kommer dina uppgifter inte säljas eller spridas vidare. Syftet med lagringen är endast för att vi skall kunna ta kontakt med dig vid behov. 16. Du kan närhelst du vill avsluta ditt medlemskap samt radera din minnesplats. Inga uppgifter eller material kommer att sparas eller lagras.